Herfstpracht

NB Voor je begint. Op een of andere manier lijnt WordPress de boel niet goed uit. Ik ben nu al uren aan het werk aan dit blog en heb er genoeg van dus ik publiceer hem maar zo. Ik weet niet hoe ik dit zo snel goed moet krijgen, maar misschien ligt de fout bij WordPress en is alles morgen ineens goed. En nagelezen op taalfouten heb ik het ook nog niet door dat gedoe 😂

Afgelopen Vorig weekend (waar blijft de tijd) was ik al bijtijds in Rotterdam voor de MRI van mijn knie, daarna zijn we de bomenroute gaan wandelen. We kwamen onderweg nog allerlei parkjes en andere interessante dingen tegen. Hieronder een fotoverslag. Ik maak het eigenlijk voor mezelf om nog even na te genieten, maar zo deel ik het aan jullie. We mogen nog wel naar buiten en dat zal ik ook blijven doen. Uiteraard is de keuze van vervoer en het tijdstip overeenkomstig het verzoek om zo min mogelijk ontmoetingen te hebben de komende tijd. Het was een route van 4 km voor 1,5 uur maar wij hebbe er 12,5 km in dik 4 uur met een paar rustpauzes van gemaakt. Qua tekst heb ik me er een beetje makkelijk af van gemaakt want ik heb grote stukken uit de beschrijving genomen van de pdf. Daar waar ik citeer staat de tekst cursief uit respect voor de auteur van de wandeling.

Wij begonnen de route bij punt 11 omdat we vanaf de Veerhaven kwamen. Dan loop je meteen de geweldige Parklaan in die naar Het Park loopt, waaraan prachtige panden staan. Maar Het Park bewaarden we voor als we nog energie zouden hebben op het eind.

We sloegen rechtsaf en kwam langs een bordje waarop stond ‘Historische tuin Schoonoord’. Nieuwsgierig dwaalden we door deze kleine groene oase. Hier staat een kaartje van de tuin. De moerascypres vond ik heb mooiste. Dat is die rode boom. Verder verbaasden we ons over hoe hoog die Japanse broodboom kan worden. Dat zijn die gevlekte bladeren. Er stond een klein huisje in de tuin waar vroeger de familie woonde. Ook was er een grote bijenstal en een graf. Er zijn diverse waterpartijen, een hoekje in Japanse/Chinese stijl. Het is een heel bijzonder kijk maar naar de plaatjes en geniet. Het zijn er best veel, ook van planten waarvan ik gecharmeerd was en die ik misschien ook in onze schaduwtuin wil planten. De andere diashows zijn korter hoor.

Staande op de Westzeedijk zie je een grote monumentale rode beuk (Fagus sylvatica ‘Atropurpureum’) op het Koningin Emmaplein. Dit plein is gebouwd tussen 1888 en 1891. In die tijd is ook de rode beuk geplant. De monumentale woningen maken het Koningin Emmaplein tot een mooi ensemble van architectuur en groen. We zagen ook nog wel wat bijzondere dieren gebeeldhouwd in een flat aan de Westzeedijk die ons fascineerden, evenals blauw pijlen die naar iets wezen dat wij niet konden bevatten.

De Westersingel is een bijzondere straat met monumentale panden die tussen 1870 en 1900 zijn gebouwd. De straat is niet door het bombardement op Rotterdam (14 mei 1940) getroffen, waardoor een deel van de singel nog in oorspronkelijke staat is. Op de Westersingel staat een aantal bijzondere en oude bomen, vaak gecombineerd met kunstwerken. Daarom wordt de singel ook wel de Culturele as van Rotterdam genoemd. Deze Culturele as heeft vooral in het jaar 2001 vorm gekregen toen Rotterdam de culturele hoofdstad van Europa was. Vrij zuidelijk op de singel staat een groep groenblijvende eiken (Quercus turneri ‘Pseudoturneri’). Deze eiken zijn, zoals de naam al zegt, het gehele jaar groen. Dit zijn twee van de tweeëntwintig exemplaren die in Rotterdam voorkomen. Even verderop aan deze singel staat een kunstwerk genaamd “Elevatione”. Dit is een ‘levend’ kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Giuseppe Penone uit Het is een bronzen afgietsel van een boom die ‘gedragen’ wordt door en vergroeid is met vier grijze elzen met ingesneden blad (Alnus incana ‘Laciniata’) en één gewone beuk (Fagus sylvatica). Omdat de levende bomen blijven doorgroeien, zal het brons een spoor trekken in hun bast. In het ontwerp maakt Penone gebruik van de factor tijd: na jaren zal de verstreken tijd in de boomstammen afleesbaar zijn. Aan het eind van de singel staat een monumentale plataan (Platanus hispanica). Oorspronkelijk stond deze aan de westzijde van het Eendrachtsplein, op het terrein van het voormalig politiebureau. Voor de sloop van het bureau, dat plaats moest maken voor een appartementencomplex, is de boom verplaatst naar de kop van de singel. Het is goed te zien dat de boom op een verhoging staat. Dit is gedaan omdat de boom anders met zijn wortels in het grondwater terecht kwam, waardoor hij niet goed zou kunnen doorgroeien.

Langs het skatepark op de Westblaak staan tientallen kleinbladige linden (Tilia cordata) die aangeplant zijn in 1980. Tijdens de bloei zijn deze geurende bomen een belangrijke bron van nectar voor bijen. Dit is een mooi voorbeeld van een brede groenstructuur in de stedelijke omgeving. Midden tussen het drukke verkeer genieten lunchende mensen van het skatepark en van de lommerrijke omgeving. In een van de bomen hangen een heleboel schoenen. Ik weet nog dat destijds de skateschoenewinkel van Rotterdam aan de Blaak was gevestigd omdat ik daar met mijn oudste naar toe ging voor nieuwe patta’s. Verder staat er een foeilelijk gebouw waar een Braziliaans restaurant in zit. Ik heb nog nooit Braziliaans gegeten, dus daarom staat de dia erbij om me te helpen herinneren. (Ik blog ook voor mezelf).

Het Binnenwegplein is in 2012 volledig heringericht met natuurstenen bakken waarin Judasboom (Cercis), leliegras en slangebaard staat. De naam Judasboom is ontleend aan de boom waaraan Judas zich verhing. De soort staat hier als hoge struik. Aan de andere kant van het Binnenwegplein staan twee kinetische sculpturen genaamd ‘Two Turning Vertical Rectangles’. Deze zijn geplaatst in 1971 en zijn gecreëerd door George Rickey. Dat kunstwerk vergat ik te fotograferen, maar een van de nieuwste hoogbouwprojecten, het Karel Doorman gebouw, zette ik wel op de foto, maar het nieuwe Forum vergat ik weer. Over een tijdje ook maar weer eens een architectuurwandeling maken.

In het centrale winkelcentrum van Rotterdam zijn ook bijzondere bomen te vinden. Zo staat aan de Lijnbaan op een plein vlakbij de kruising met de ‘De Koopgoot’ en de Van Oldenbarneveldplaats een plataan (Platanus x hispanica) uit 1851 de zogenaamde “Lijnbaanplataan”. Deze boom heeft het bombardement op Rotterdam overleefd en stond vroeger in de binnentuin van het Coolsingel ziekenhuis, dat wel gebombardeerd is. Als monument is de oorspronkelijke poort teruggeplaatst. Tegenover deze ‘lijnbaanboom’ staan twee valse christusdoorns (Gleditsia triacanthos cv.). Deze bomen hebben, zoals de naam al zegt, grote doornen op hun takken. De doornen worden uit veiligheidsredenen verwijderd van de stam.

De Jan Evertsenplaats vormt een hof dat door bewoners wordt beheerd, maar is openbaar toegankelijk. Het is een rustige oase binnen het drukke winkelgebied. In 2013 is een strook met vaste planten aangeplant, die van bovenaf gezien (vanuit ‘het observatorium’) een blauwe spiraal vormen. Dat is vooral voor de bewoners van de omringende flats goed te zien. Beeldbepalende bomen in dit hof zijn een Italiaanse populier (Populus nigra ‘Italica’), die kenmerkend is wegens zijn smalle zuilvorm en een haagbeuk (Carpinus betulus), waarvan het hout erg splijtvast is en in het verleden onder andere gebruikt werd voor gereedschap. U vindt er ook een beeld genaamd ‘Danseres’ uit 1955. Aan weerszijden van de Karel Doormanstraat staan hoge platanen (Platanus hispanica) die in een platte vorm zijn gesnoeid, zogenaamde dakplatanen. Deze worden ieder jaar gesnoeid om hun specifieke vorm te behouden. Over die blauwe bloemetjes schreef juist blogcollega De Fruitberg. Hij maakte een veel mooiere foto. Ik kon me nog net beheersen om geen stekje af te plukken, want ik wil hem ook graag in de tuin. Van die andere bloem ken ik de naam nog niet.

Daar is de Westersingel weer. In de jaren zestig van de vorige eeuw onderging de Westersingel een reconstructie. Een toen al zeventig jaar oude plataan (Platanus hispanica) is destijds verhuisd van de westkant naar de oostkant van de singel, de Mauritsweg (rechts). De boom dreigde in de jaren negentig echter weg te zakken in het hoge grondwater. Toen zijn er maatregelen genomen om de groeiplaats te verbeteren. Bestrating rondom de boom werd weggehaald en periodiek wordt de grond rondom de boom opgehoogd. Zo kan de boom nieuwe wortels vormen en tilt de boom zichzelf als het ware op. Ook kreeg de boom een verjongingskuur door de kroon te snoeien. Door deze reddingsactie heeft de landelijke bomenstichting deze plataan opgenomen als fraai voorbeeld van boombehoud tijdens reconstructiewerkzaamheden in stedelijk gebied. Op initiatief van schrijver Breytenbach is de boom tot symbolisch ‘graf van de onbekende dichter’ verklaard. Sindsdien wordt de plataan ook wel de “Breytenbachboom” genoemd. Ik kon het niet laten om nog een foto te maken van de Pauluskerk – in de volksmond ‘de diamant genaamd – die deel uitmaakt van het Calypsoproject van de architect Will Alsop. Deze kerk is in de plaats gekomen van de oude waar Ds. Visser een project opzette om de verslaafden van Perron Nul op te vangen. Daar ligt nog een heel stuk geschiedenis van Rotterdam uit een tijd dat het daar nog niet zo mooi en cool eruit zag.

Bij de ontwikkeling van het Centraal Station is ook het nabijgelegen Kruisplein vernieuwd. Om het plein een groene uitstraling te geven en te maken tot een aantrekkelijk verblijfsgebied, is gekozen voor vijf rijen tweestammige platanen (Platanus x hispanica). De V-vorm van de bomen is een verwijzing naar de vorm van de pylonen onder de luifel van de Terminal van Rotterdam Centraal. Onder de bomen en het groen vangt een waterberging het regenwater bij hevige buien tijdelijk op. Voor het station staat het herdenkingsmonument ‘Ongebroken verzet’ van Hubert van Lith. Daar waar de scooters staan was vroeger Perron Nul. Verder nog wat foto’s van ‘de patatzak’ zoals het nieuwe Rotterdam CS wordt genoemd. Er is altijd wel wat te zien daar in de buurt, zoals een bijzonder manier van het dragen van mondkapjes of andere gevelversiering. Verder zagen we nog een rond gebouw. Arjen wist dat vroeger de Diergaarde Blijdorp bij het station had gezeten en we vonden nog sporen die daarop wezen dus.

Wijkpark Oude Westen ligt aan de West Kruiskade. Dit gedeelte van Rotterdam wordt ook in de volksmond ‘Chinatown’ genoemd. Het wijkpark was vroeger een binnentuin van het nabijgelegen bejaardentehuis, maar is tegenwoordig een semiopenbaar wijkpark. Dit park is in de tijd van de stadsvernieuwing tot stand gekomen met veel inzet en betrokkenheid van actieve bewoners en werd in 1987 geopend. De vier fonteinen met aan weerzijde bomen zijn recent toegevoegd. Rechts bij de entree staat het standbeeld op ware grootte van de grootste man ooit van Rotterdam: Rigardus Rijnhout, ook wel de Reus van Rotterdam genoemd. Die man was 2,37 meter en had schoenmaat 62. Ik ben 1,73 meter en heb schoenmaat 42. Als je ooit in Rotterdam bent – niet in Coronatijd – dan moet je echt ook een bezoek brengen aan de Chinese supermarkten. In park staat ook nog een heel grappige richtingaanwijzer met Rotterdamse humor.

Verderop in Wijkpark Oude Westen, na het grasveld, staan twee oude bomen, een paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) en een vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia). Naast de paardenkastanje en de vleugelnoot staan er nog meer bijzondere bomen in dit park. Zo staan er enkele Hongaarse eiken (Quercus frainetto), die vooral groeien op zonnige, droge berghellingen in Zuid- en Zuidwest-Europa, maar het hier ook prima doen. Een jonge bruine beuk (Fagus sylvatica ‘Altropunicea’) staat naast een grote conifeer. Deze conifeer (Cupressocyparis) wordt ook vaak in tuinen als haag toegepast. De betrokkenheid van de buurtbewoners in Wijkpark Oude Westen komt terug in de voorzieningen in het parkje. In het Dierenhofje houdt men geiten, schapen, kippen, konijnen en cavia’s. En achterin het park onderhouden vrijwilligers in een oase van rust heemtuin Wijktuin het Oude Westen, met een moestuin, een vijver en een bloemrijke vlindertuin met bijenkast.

Aan de linkerkant van de Gaffelstraat ligt een in het oog springende voortuin, bij portiek 42A-44C. In dit deel van de vooroorlogse wijk zijn veel oude woningen vervangen door nieuwbouw. Zo zie je maar dat smaken verschillen. Een klein stukje daarvandaan lagen deze vrolijk gekleurde stenen

Rond het Rijnhoutplein wonen mensen met veel verschillende nationaliteiten. Om het plein dus een bijzondere, internationale sfeer te geven, zijn er in2007 een aantal palmbomen (Trachycarpus fortunei) aangeplant. Op het plein staat sinds 1995 ook een standbeeld van drie vrouwen, gemaakt door de Rotterdamse beeldhouwer Anton Geerlings. Daar staat ook dit bijzondere trafohuisje. Misschien is het wat voor Sjoerd die ze verzamelt en in beeld brengt op zijn blog. Verder zag ik nog deze planten en die vond ik erg leuk. Weet iemand hoe ze heten?

Rotterdam wordt de stad van de platanen genoemd. Na de Tweede Wereldoorlog zijn op grote schaal bomen aangeplant, waaronder platanen. Deze platanen zijn nog steeds op veel doorgaande invalswegen in de stad te vinden. De keuze viel onder meer op de plataan (Platanus x hispanica), omdat het een snelgroeiende boomsoort is, die op korte termijn een groen straatbeeld en luwte creëerde. In deze laan, de Mathenesserlaan, zijn tientallen exemplaren van deze boomsoort aangeplant. Jaren geleden is één van de bomen afgestorven (ter hoogte van de Breitnerstraat) door een gaslek en vervangen door een volwassen exemplaar uit het Rotterdamse bomendepot. In dit bomendepot worden bomen die vrijkomen uit projecten tijdelijk verzorgd tot ze een nieuwe plek krijgen in de stad.

In het Museumpark zijn diverse musea gevestigd. Het Depotgebouw van Museum Boijmans van Beuningen is te herkennen aan de spiegels aan de buitenkant. Het ontwerp is van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV. Bovenop het duurzame Depot is een dakbos te vinden met 75 dubbelstammige berkenbomen (Betula pubescens). Hiervandaan is het Erasmus Medisch Centrum te zien, dat ook een daktuin op de achtste verdieping rijk is met fruitbomen en planten. Vanuit de gedachte ‘groen is goed voor de gezondheid’ kunnen patiënten en personeel op het dak van het ziekenhuis even genieten van groen en buitenlucht. Onder de naastgelegen Museumparkgarage is een grote waterberging aangelegd: een van de oplossingen om wateroverlast in het centrum van de stad te voorkomen, nu het veranderende klimaat vaker hevige regenval met zich meebrengt. Ik ben nu al eeuwen met dit blog bezig en het wordt weer eens veel te lang, maar ik denk dat ik het zelf nog wel eens zal terugkijken, dus ik ga maar er toch maar mee door. Hebben jullie dat ook wel eens dat je aan een project begint waar maar geen eind aan komt?

Het Museumpark ligt op het voormalige landgoed van de familie van Hoboken, die gewoond heeft in de villa die tegenwoordig het Natuurhistorisch Museum Rotterdam huisvest. Het park is vanaf 1927 ingericht naar het ontwerp van stadsarchitect Witteveen en in de jaren 90 herontworpen door OMA, het bureau van Rem Koolhaas dat ook de Kunsthal ontworpen heeft. Het park heeft een romantisch karakter, mede door de slingerende paadjes en de aanplant van diverse bomen en struiken. Één van de blikvangers is de oude populier (Populus canadensis). In de stam zitten zichtbare holen, die zeer waardevol kunnen zijn voor diverse boombewonende diersoorten zoals de vleermuis. Een andere opvallende boom is de oude Oosterse plataan (Platanus orientalis) aan de oostzijde van het park. Wij waren op dit punt van de wandeling nog helemaal niet moe dus we hebben nog een ommetje gemaakt door het park van het oude Boymans van Beuningen museum waar heel veel populieren staan.

Tussen de Kunsthal en het Natuurhistorisch Museum staan twee moerascipressen (Taxodium distichum). Deze bomen zijn rond 1860 geplant en waren onderdeel van het landgoed van Hoboken. Samen met de vijver in het Museumpark zijn dit de enige overgebleven elementen van het landgoed, dat volgens de Engelse landschapsstijl was ingericht. De moerascipres is een zeer sterke, grote, ziekteresistente soort, die al miljoenen jaren op de aarde voorkomt. Hier in Rotterdam staat één exemplaar in de verharding en de andere in groen. Moerascipressen (Taxodium) worden vaak verward met de watercipres (Metasequoia). De naalden van de moerascipres zijn echter veel fijner, kleiner en staan ‘warriger’ tegenover elkaar dan die van de watercipres. Naast de Kunsthal staan drie bronzen konijnen, gemaakt door Tom Claassen. De konijnen zijn aan de Gemeente Rotterdam geschonken door de Kunsthal in verband met haar tienjarig jubileum in Aan de zuidzijde van het Natuurhistorisch Museum staat een grote zwarte kraai, een creatie van kunstenaar Florentijn Hofman. De eerste foto is een overzichtsfoto. Ik vind de brug nog steeds bijzonder om op te lopen, vooral als in de zomer alle hosta’s groeien en bloeien.

En toen we dit allemaal gehad hadden wandelden we uiteraard nog even naar Het Park, want wij zijn in 1995 in het park getrouwd in Het Heerenhuis. Er was best veel publiek dat van de herfstkleuren kwam genieten, maar dat kon prima want er was ruimte genoeg. De foto van Het Heerenhuis is een beetje mislukt

Op een van de bankjes vond ik de roos die bovenaan het blog staat. Ze is gemaakt van bladeren. Ik vond het echte kunst. Ik heb het opgezocht thuis en volgend jaar ga ik daarmee aan de slag. Wel maakte ik vanochtend deze herfstslinger waarvoor ik het idee pikte bij buitenlevengevoel. Op die manier hou ik het mooie van de herfst vast en kan ik beter tegen de donkerte.

31 reacties Voeg uw reactie toe

 1. Karel schreef:

  ben blij met de link die Riet plaatste
  wat een mooie wandeling en mooie uitleg

  1. djaktief schreef:

   https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/bomenroute/ is de link van de route zelf met kaartje en bomen genummerd. Toendertijd schreef ik nog zulke uitgebreide blogs.

   1. Karel schreef:

    zal er eens naar kijken , dank je wel
    de 1ste wandeling die ik er maakte , is inmiddels 10 jaar geleden
    de Brandgrens ook alweer 3 jaar
    uitgebreid en duidelijk , niks mis mee

 2. Alex Berendsen schreef:

  Mooie herfstsfeer op de foto’s!

 3. Kakel schreef:

  Jullie hebben een flinke tippel gemaakt! Ik keek mijn ogen uit. Man en ik hebben ruim tien jaar aan de Parkstraat en Veerhaven gewerkt. Het park Schoonoord herinner ik me nog goed. Dat je in het centrum zo’n stille plek hebt, vond ik altijd bijzonder.
  De boom aan de Westersingel herkende ik meteen. De bekendste boom van Rotterdam.
  Ik heb genoten van alle foto’s en teksten; zoveel herkenbare gebouwen en straten.
  Wordt het CS de patatzak genoemd? Ik dacht grote bek. Dat is nogal een verschil (-:
  Mooi, de roos die van verkleurde bladeren is gemaakt!
  Lieve groet.

  1. djaktief schreef:

   Schoonoord vond ik echt geweldig. Leuk dat je ervan genoten hebt. Hier staat dat het station de Kapsalon heet. https://nos.nl/artikel/562030-rotterdam-cs-station-kapsalon.html Er is een boekje met Rotterdamse bijnamen weet je dat van Herco Kruik. En klik even https://www.icreativeideas.com/creative-ideas-diy-beautiful-maple-leaf-rose/ om zelf zo’n roos te maken.

 4. Petra schreef:

  Inspirerende wandeling! Dank voor de mooie foto’s.

  1. djaktief schreef:

   Leuk dat je er plezier van had.

 5. Neeltje schreef:

  Weer mooie foto’s! En aanbiedingen gewoon negeren.

  1. djaktief schreef:

   Dankje. Ik zal me er minder druk over maken.

 6. Menck schreef:

  Ja, hier staan voorwaar prachtige foto’s tussen. De herfst is een fotogeniek seizoen.
  Ik heb de indruk dat een park bij jullie minder dicht beplant/bebost is dan in Vlaanderen. Er is meer aandacht voor open ruimtes. Mind you: ik kan de bal geheel misslaan.
  Die “andere bloem”, is dat die roze? In dat geval betreft het een herfstanemoon, en daar zijn veel soorten van. Het is tevens een makkelijk houdbare tuinplant voor wat schaduwrijkere hoekjes.

  1. djaktief schreef:

   Het Park en Schoonoord zijn voormalige landgoederen. Het Park is ontworpen door Zochers. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Park_(Rotterdam) Zo heette het huis ook nog toen wij er trouwden.

   Dankjewel voor de herfstannemoon. Ik ga ernaar op zoek.

 7. rietepietz schreef:

  Hoewel ik vroeger vrij regelmatig in Rotterdam kwam zag ik heel wat stukjes Rotterdam voorbij komen die ik niet ken. Vooral ook veel groen wat me nooit zo opgevallen is. Wat me ook opviel is dat je dit jaar 25 jaar getrouwd bent , dus gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal

  1. djaktief schreef:

   Voor ons was dat groen ook een eyeopener. Wij vierden bewust de 24 trouwdag omdat we iets met 24 hebben en achteraf gezien was dat een topkeuze. Maar bedankt voor d felicitaties.

   1. rietepietz schreef:

    Vooruitziende blik gehad, dit jaar viel er echt niet veel te vieren.

 8. Mrs. T. schreef:

  Zo, ik heb even met je meegewandeld. Ik wandel iedere dag en bijna altijd in het buitengebied, maar ook in de stad is het natuurlijk goed wandelen. Rotterdam vind ik een mooie stad, wat een variatie. Ben er een paar keer geweest, een keer met overnachting.
  Die reus van Rotterdam was enorm. En die schoenen. Geweldig!

  1. djaktief schreef:

   In het buitengebied hoef je niet op te letten maar het kon toch goed in Rotterdam. Ik heb van alles ongeveer na een uur last dus dagelijks wandelen kan niet of het moet 3 km zijn en dat vind ik niet de moeite om te melden haast. Van zo’n tocht moet ik dagen tol betalen, dus. Fietsen is minder belastend voor me. Geniet van wat je kan.

 9. Ka schreef:

  Ik vind het geweldig dat ze zoveel moeite doen voor bomen, om ze te redden. TOP!

  1. djaktief schreef:

   Ja dat vond ik ook.

 10. Wat een traktaat aan prachtige herfstfoto’s. Leuk te mogen meewandelen, dank je wel!
  (uitlijning lijkt me perfect gelukt!)

  1. djaktief schreef:

   Dankje. Het was een overdaad aan beelden, maar toch wilde ik ze meedragen in mijn hart. Het helpt me.

 11. Affodil schreef:

  Rotterdam heb ik 1 keer bezocht met een groepje van het Ezzulia-boekenforum. Guess what we (bijna alleen maar) gezien hebben? Uiteraard! Me nog verrot gesleept aan een stapel boeken. En van de stad bijna niks meegekregen. Nog over te doen, dus.

  1. djaktief schreef:

   Er is echt veel te zien qua architectuur. Die bomen dat wist ik dus helemaal niet. Een vriendin tipte me over de route.

 12. MyriamC schreef:

  Mooie wandeling hebben jullie gemaakt, met veel mooie foto’s. Rotterdam is een leuke stad. Delfshaven vonden wij heel gezellig. Alweer veel te lang geleden dat we nog in de stad waren.

  1. djaktief schreef:

   Hopelijk komt de tijd dat jullie weer mogen.

 13. Matroos Beek schreef:

  Dat is een flinke hap! De herfstkleuren spatten van het scherm. Wat een mooie wandeling!
  Dat gepruts bij het plaatsen van berichten kan inderdaad nogal wat stress geven. Ik heb veel gesukkeld als ik in WordPress werk op de laptop, maar op de iPad gaat het veel beter. Raar is dat.

  1. djaktief schreef:

   Het kwam door het kopiëren van de tekst uit de route en door de vele foto’s. Ik was op een gegeven moment zo ver heen dat ik de hele blog wilde deleten maar ik had er als zoveel werk ik gestoken. WordPress probeert mij nu jetpack aan te smeren en ik weet niet wat het is of dat ik het al heb. Soms voel ik me te dom om te bloggen. Maar bedankt voor je compliment.

   1. Matroos Beek schreef:

    Ik ken daar ook niks van, dus ik negeer hun gezeur over jetpack.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s